Địa chỉ: 09, Đường 05, kdc Miền Nam, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ
Điện Thoại: 0947 717 997
115.000 đ